Breease® Integritetspolicy

Här beskrivs hur vi samlar in, sparar och analyserar din personliga information. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande. Det är viktigt att du känner dig trygg i vår behandling av dina personuppgifter.

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en person. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter om de kan kopplas till en person.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vivolab AB, org. nr 559159-4659, med adress Gruvgatan 36, 791 61 Falun, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter. Vid kontakt vänligen adressera brevet till ”Personuppgiftsansvarig”.

De vägledande principerna för vårt arbete är att:
Enbart samla in de personuppgifter vi behöver för att tillhandahålla våra tjänster och bedriva vår verksamhet. Samt använda de insamlade personuppgifterna för det syfte det samlats in för. Ta bort de personuppgifter vi inte längre behöver. Samt alltid eftersträva en hög nivå av dataskydd.

För att kunna hantera frågor via vårt kontaktformulär samlas dessa uppgifter in:
Kontaktuppgifter (namn, telefon, e-postadress), ämne och meddelande.

Vi sparar aldrig dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål. Uppgifterna lagras i upp till 36 månader.

För att kunna utvärdera och förbättra produkter, system och tjänster inhämtas:

Information om hur du har interagerat med oss, dvs. hur du har använt vår webbplats t.ex. hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur du når och lämnar tjänsten etc. 

Rätt till tillgång (s.k. registerutdrag). Vi är alltid öppna och transparenta med hur vi behandlar dina personuppgifter och ifall du vill få insikt i vilka personuppgifter vi behandlar om just dig kan du begära att få tillgång till uppgifterna.

Rätt till rättelse. Du kan begära att dina personuppgifter rättas ifall uppgifterna är felaktiga. 

Rätt till radering. Du kan begära radering av personuppgifter vi behandlar om dig.

Om du önska ta tillvara någon av dessa rättigheter ber vi dig skicka ett brev med förfrågan till Vivolab AB, Gruvgatan 36, 791 61 Falun. Adressera brevet till ”Personuppgiftsansvarig”. 

Cookies

Cookies är en liten textfil bestående av bokstäver och siffror som skickas från vår webbserver och sparas på din webbläsare eller enhet.

Sessionscookies
En tillfällig cookie som upphör när du stänger din webbläsare eller enhet.

Varaktiga cookies
Cookies som ligger kvar på din dator tills du tar bort dem eller de går ut. 

Förstapartscookies
Cookies som sätts av webbplatsen du besöker.

Tredjepartscookies
Cookies som satts av en tredjeparts webbplats. Hos oss används dessa i första hand för analyser, t.ex. Google Analytics.

Liknande tekniker
Tekniker som lagrar information i din webbläsare eller i din enhet på ett sätt som liknar cookies.

De cookies vi använder förbättrar normalt sett de tjänster vi erbjuder. Några av våra tjänster behöver cookies för att fungera korrekt, medan andra förbättrar tjänsterna för dig. Vi använder cookies för övergripande analytisk information avseende din användning av våra tjänster och för att spara funktionella inställningar så som språk och andra uppgifter. Vi använder även cookies för att förbättra vår marknadsföring.

Din webbläsare eller enhet ger dig möjlighet att ändra inställningarna för användningen och omfattningen av cookies. Gå till inställningarna för din webbläsare eller enhet för att lära dig mer om hur du justerar inställningarna för cookies. Exempel på sådant du kan justera är blockering av alla cookies, att endast acceptera förstapartscookies eller att radera cookies när du stänger ner din webbläsare. Ha i åtanke att vissa av våra tjänster kanske inte fungerar ifall du blockerar eller raderar cookies. Du kan läsa mer om cookies på post- och telestyrelsens webbsida, www.pts.se.

Vi använder IT-system för att skydda sekretessen, integriteten och tillgången till personuppgifter. Vi har vidtagit särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter mot olovlig eller obehörig behandling (såsom olovlig tillgång, förlust, förstörelse eller skada). Endast de personer som faktiskt behöver behandla dina personuppgifter för att vi ska kunna uppfylla våra angivna ändamål har tillgång till dem.

Integritetsskyddsmyndigheten är ansvarig för att övervaka tillämpningen av lagstiftningen, och den som anser att ett företag hanterar personuppgifter på ett felaktigt sätt kan lämna in ett klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten.

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid här på webbplatsen. Vid uppdateringar som är av avgörande betydelse för vår behandling av personuppgifter (exempelvis ändring av angivna ändamål eller kategorier av personuppgifter) eller uppdateringar som inte är avgörande betydelse för behandlingen men som kan vara av avgörande betydelse för dig, kommer du att få information på breease.com och via e-post (ifall du har angivet e-post) i god tid innan uppdateringarna börjar gälla. När vi tillgängliggör information om uppdateringar kommer vi även att förklara innebörden av uppdateringarna och hur de kan påverka dig.